Om nätverket

Jämställdhet i transportsektorn

Nätverket Jämställdhet i transportsektorn är en plattform för utbyte av kunskap och erfarenheter om jämställdhet i transportsystemet. Vi verkar för jämställdhetsmålet i transportpolitiska målen: ”Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transport behov.

Ikon med färgglada figurer och transportmedel, rund
Ikon telefon

Bli medlem

Vi vill bli fler! Du som är intresserad av frågor som rör jämställdhet och samhällsutveckling med inriktning mot transportsektorn kan enkelt registrera dig här.