April 7, 2022

Årets jämställdhetsstjärnor och årets uppsats utsedda

Årets årsmöte i nätverket genomfördes digitalt. Passande nog på internationella kvinnodagen den 8 mars 2022.

Ett klassiskt årsmöte följdes av andra aktiviteter, bland annat uppmärksammade vi nätverkets 20-årsjubileum och föredrag av pristagarna för Årets Jämställdhetsstjärna 2021 och Bästa studentuppsats 2021.

På årsmötet avtackades avgående styrelsemedlemmar och nya valdes in. Sara Eriksson (VGR) fortsätter som ordförande. I sina tidigare roller fortsätter även Maja Wadstein (GR), Astrid Bachs (Lunds kommun), Karolina Pamp Sandgren (Afry) och Fanny Larsson (Stockholms stad). Olivia Dahlholm (Trivector), Maria Hernberg (Haninge kommun) och Per Wisenborn (Malmö stad) är nya ansikten.

I valberedningen fortsätter Lena Smidfelt Rosqvist, Lena Levin och Karin Svensson Smith och Charlotta Faith-Ell. Till revisorer valdes Per Eneroth, Hanna Wennberg och Jon Halling.

Ny värdegrund för nätverket klubbades på årsmötet :

Nätverket definierar jämställdhet som att alla oavsett kön har likvärdiga rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden. Jämställdhet i transportsektorn är viktigt som:

  • Ett mål i sig då det skapar en transportsektor som fungerar för, och tar hänsyn till, alla människors behov och önskemål.
  • En metod för att nå andra mål så som hållbara, säkra och effektiva transporter.
  • Ett verktyg för att analysera och förbättra hur transportsystemet är uppbyggt och vilka normer och värden som är styrande.

Utöver jämställdhet kopplat till kön tror vi att ett intersektionellt perspektiv behövs för att nå hela vägen. Med det menas att se hur fler maktordningar samverkar, förändrar och förstärker varandra så som exempelvis kön, etnicitet, socioekonomi, ålder och funktionsförmåga. Ledord för nätverket är alltid kön, aldrig bara kön.

Nätverkets 20 års-jubileum uppmärksammades genom att Karin Svensson-Smith, som var med och grundade nätverket, höll en kortare presentation om nätverkets historia. Den följdes av en workshop där deltagarna fick diskutera nätverkets ambitioner framöver. Styrelsen kommer ta arbetet vidare utifrån diskussionerna på årsmötet.

Nätverkets fina priser delades ut. Till årets jämställdhetsstjärna 2021 utsågs Jennie Argerich och Birgitta Nylander från Stockholms stad för sin metod för jämställdhetsanalys i planeringen inom exploateringsprocessen.

Ellen Lycke och Julia Nyberg tilldelades pris för bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport. Pristagarna höll kortare föredrag om sitt arbete.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.