March 8, 2024

Årsmöte den 8 mars 2024 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Den 8 mars är det dags för årsmöte för medlemmar i Nätverket jämställdhet i transportsektorn!

Tid: 8 mars 2024, kl. 12.00-14.30.
Plats: Årsmötet genomförs som ett hybridmöte. Du kan delta fysiskt i Stockholm, Göteborg eller Malmö alternativt via zoomlänk.
Anmälan:
Anmäl dig till årsmötet via via e-post info@jamstalldtransport.se senast den 4 mars. Ange då om du vill delta digitalt eller i någon av orterna Stockholm (Trivectors kontor), Göteborg (Regionens hus) eller Malmö (stadshuset). Ange också eventuella kostavvikelser om du deltar på plats.

Program
12.00 Lättare lunch serveras för de som deltar fysiskt
12.30 Välkomna
12.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer
13.30 Bensträckare
13.35 Föredrag om jämställdhet
14.10 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats
14.30 Avslutning

Priser som delas ut på årsmötet
På årsmötet kommer priset Årets jämställdhetsstjärna 2023 att delas ut i vanlig ordning till en person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten inom transportsektorn. Vi delar även ut pris till Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport. Uppsatsen eller examensarbetet ska vara genomförd under 2022 eller 2023 och på minst kandidatnivå. Läs mer om priserna här.

Medlemsavgiften för2024
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2024 så att du kan ta del av nätverkets verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Betalning kan göras via Swish 123 668 8519 eller bankgiro 5449-7458. Ange namn och födelseår vid inbetalning. För att vara röstberättigad på årsmötet måste din inbetalning vara oss tillhanda senast den 4 mars. Läs mer här.

Alla handlingar rörande årsmötet kommer att sändas ut senast två (2) veckor före årsmötet i enlighet med föreningens stadgar. Medlem som önskar få ett visst ärende behandlat på årsmötet ska skriftligen fyra (4) veckor före årsmötet inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Hoppas att vi ses den 8 mars! På internationella kvinnodagen och allt. Och du... glöm inte att själv nominera kandidater till våra priser!

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.