October 3, 2023

Hur jämställd är transportplaneringen?

Det finns sedan länge mål för jämställdhet inom transportsektorn vilket innebär att kvinnors och mäns transportbehov ska väga lika tungt i planeringen och att kvinnors och mäns erfarenheter, och attityder ska tillmätas lika vikt. Men hur står det till med att realisera dessa mål hos de olika svenska aktörer som är ansvariga för transportplaneringen på nationell, regional och lokal nivå?

I en studie som gjorts av Trivector på uppdrag av Nätverket Jämställdhet inom Transportsektorn har dessa frågor besvarats genom en enkät riktad till Sveriges samtliga kommuner, 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter, 21 länsplaneupprättare, samt sex ÅVS-planerare på Trafikverket.

 

Föredragshållare

Julia Nyberg och Christian Dymén från Trivector kommer att berätta om resultaten från studien och vilka åtgärder som har identifierats för att accelerera jämställdhetsarbetet inom transportsektorn.

En panel bestående av Lena Levin, VTI, Aako Raoofi, Västra Götalandsregionen, och Fanny Larsson, Stockholms Stad kommer att diskutera kring resultaten i rapporten och hur vi tar resultaten vidare.

Välkommen att lyssna på presentationen digitalt och ta tillfället i akt och diskutera dina tankar inom ämnet.

Dag och tid: 3 okt 2023 kl 11:30 – 13:00. Mötet är digitalt.

Anmäl dig senast torsdag den 28 sep.

För frågor om programmet kontakta gärna olivia.dahlholm@vasttrafik.se eller sara.eriksson@vgregion.se

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.