February 13, 2024

Hur påverkar klimatanpassningsåtgärder kvinnor och män, flickor och pojkar?

Anpassningar till ett klimat i förändring är redan idag nödvändiga och kommer framöver ta allt större plats, inom såväl transportsektorn som i samhället i stort. Finns det idag ett jämställdhetsperspektiv i arbetet med klimatanpassning? Hur kan det se ut? Hur påverkar olika klimatanpassningsåtgärder kvinnor och män, flickor och pojkar och vilken hänsyn tas till detta? Till exempel, vilka platser/anläggningar man prioriterar, vilka åtgärder man väljer?

Vi har bjudit in en panel med initierade inom ämnesområdet Klimatanpassning för en gemensam reflektion och samtal kring de här frågorna.

Deltagare:
Malin Lind, Trafikverket, nationell samordnare klimatanpassning
Karin Lundgren Kownacki, SMHI, sakkunnig klimatanpassning
Lisa Schipper, professor vid geografiska institutionen, Bonn Universitet

Dag: tisdagen den 13 februari. Mötet är digitalt.
Tid: 11:45-12:30
Sista dag för anmälan: 9 februari

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.