February 23, 2023

Jämställda skatter? Knappast!

Sveriges Kvinnoorganisationer lanserade i december rapporten Jämställda skatter som gör en genomlysning av hur skattesystemet påverkar jämställdheten.

Även skatter och subventioner för transporter ingår i granskningen. Våra ekonomiska system är verktyg för att förbättra liv och öka jämställdheten. Skatterna påverkar oss alla men subventioner och nedsättningar kommer kvinnor och män till godo i olika utsträckning, något som underminerar den ekonomiska jämställdheten. I rapporten lanseras 10 förslag för ett mer jämställt skattesystem.

Välkommen att lyssna på presentationen digitalt eller ta tillfället i akt och träffa Beatrice Nordling som skrivit rapporten.

Zoom eller Tid och plats: kl 12.00 torsdag 23 mars. Trivector, Barnhusgatan 16, Stockholm.

För anmälning till fysisk närvaro och lunch, anmälningsformulär: https://app.bwz.se/traffic/b/v?event=127&ucrc=0E1EF5D260

För anmälan till deltagande via zoom: mejla info@jamstalldtransport.se

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.