April 12, 2022

Jennie Argerich och Birgitta Nylander utsedda till Årets Jämställdhetsstjärnor 2021

Kan jämställdhetsutmaningar mötas med stadsutveckling som verktyg?

Ja, enligt Jennie Argenrich och Birgitta Nylander som utsågs till årets Jämställdhetsstjärnor 2021 av Nätverket Jämställdhet i transportsektorn för sin metod för jämställdhetsanalys i planeringen inom exploateringsprocessen.

Jennie, samordnare för hållbar stadsutveckling och Birgitta, enhetschef för Trafik på Exploateringskontoret Stockholms stad har tagit ledningen i att visa att det kan vara konkret och enkelt att få med jämställdhetsperspektivet i planeringen inom exploateringsprocessen i kommuner genom att ställa sig en del frågor om planeringen före och efter. Att bryta ner en analys till konkreta frågor som bör ställas i ett projekt visar tydligt hur det går att jobba och underlättar för fler att få med jämställdhetsperspektivet i trafikplaneringen.

Bland annat har de tagit fram en metod för jämställdhetsanalys i tjänsteutlåtanden, som innebär att exploateringar ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv. Konkret ska varje projekt göra en nulägesanalys och därefter synliggöra och analysera vilka positiva och negativa konsekvenser förslaget får för kvinnor och män, flickor och pojkar.

Som hjälp att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i planeringen har de även tagit fram en checklista att följa för jämställd trafikplanering med konkreta frågor att besvara:

•Vilket trafikslag dominerar på platsen idag? Vilket/vilka trafikslag har fördelar respektive nackdelar?
•Vilka trafikslag använder olika grupper idag?
•Hur ser serviceutbudet ut vid viktiga målpunkter?
•Vilket trafikslag kommer att dominera efter ombyggnation?
•Vilka trafikslag förväntas olika grupper använda sig av vid ombyggnation
•Är det/kommer det vara lätt att byta färdmedel?
•Bidrar trafikmiljön till ökad trygghet och säkerhet?

Jennie Argerich och Birgitta Nylander är välförtjänta mottagare av priset Årets Jämställdhetsstjärna 2021. Priset delas ut av Nätverket Jämställdhet i transportsektorn varje år och går till en person eller organisation som under det gångna året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten i transportsektorn. 2021 års pris delades ut i samband med nätverkets årsmötet den 8 mars 2022.

Om du vill komma i kontakt med Jennie Argerich och Birgitta Nylander

Jennie Argerich, jennie.argerich@stockholm.se
Birgitta Nylander,
birgitta.nylander@stockholm.se

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.