January 24, 2021

Kallelse till årsmöte den 8 mars 2021 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Tid: 8 mars 2021, kl. 11.30-13.30. Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom.

Program
11.30 Välkomna
11.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer
12.30 Bensträckare
12.35 Återrapportering från remissmöte om Trafikverkets inriktningsunderlag
12.45 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats
13.10 Workshop
13.30 Avslutning

Priser som delas ut på årsmötet
På årsmötet kommer priset Årets jämställdhetsstjärna 2020 att delas ut i vanlig ordning till en person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten inom transportsektorn. Nytt för i år är att vi även delar ut pris till Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport. Uppsatsen eller examensarbetet ska vara genomförd under 2019 eller 2020 och på minst kandidatnivå. Läs mer om priserna här: jamstalldtransport.se/jamstalldhetsstjarna

Medlemsavgiften för 2021
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2021 så att du kan ta del av nätverkets verksamhet. Medlemsavgiften är 200 kr per år. Betalning kan göras via Swish 123 668 8519 eller bankgiro 5449-7458. Ange namn och födelseår vid inbetalning.

För att vara röstberättigad på årsmötet måste din inbetalning vara oss tillhanda senast den 4 mars.

Anmälan till årsmötet
Anmäl dig till årsmötet via formuläret nedan senast den 4 mars.

Alla handlingar för årsmötet finns tillgängliga nedan senast två (2) veckor före årsmötet i enlighet med föreningens stadgar. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet ska skriftligen fyra (4) veckor före årsmötet inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Varmt välkommen!
/ Styrelsen, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.