January 25, 2022

Kallelse till årsmöte den 8 mars 2022 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Tid: 8 mars 2022, kl. 11.30-13.30. Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom.

Program
11.30 Välkomna
11.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer
12.15 Bensträckare
12.20 Nätverket 20 år – tillbakablickar och framåtblickar
13.00 Prisutdelning för Årets jämställdhetsstjärna och Bästa studentuppsats
13.30 Avslutning

Priser som delas ut på årsmötet
På årsmötet kommer priset Årets jämställdhetsstjärna 2021 att delas ut i vanlig ordning till en person eller organisation som under året gjort något framstående eller lovvärt för att främja jämställdheten inom transportsektorn. Vi delar även ut pris till Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport. Uppsatsen eller examensarbetet ska vara genomförd under 2020 eller 2021 och på minst kandidatnivå. Läs mer om priserna här: jamstalldtransport.se/jamstalldhetsstjarna

Medlemsavgiften för 2022
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2022 så att du kan ta del av nätverkets verksamhet. Medlemsavgiften är från och med i år 100 kr per år. Betalning kan göras via Swish 123 668 8519 eller bankgiro 5449-7458. Ange namn och födelseår vid inbetalning.

För att vara röstberättigad på årsmötet måste din inbetalning vara oss tillhanda senast den 4 mars.

Anmälan till årsmötet
Anmäl dig till årsmötet via formuläret nedan senast den 4 mars.

Alla handlingar för årsmötet finns tillgängliga nedan senast två (2) veckor före årsmötet i enlighet med föreningens stadgar. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet ska skriftligen fyra (4) veckor före årsmötet inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Varmt välkommen!
/ Styrelsen, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.