February 21, 2023

Kallelse till årsmöte den 8 mars 2023 för medlemmar i Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Tid: 8 mars 2023, kl. 12.30-14.30. Plats: Årsmötet genomförs digitalt med hjälp av Zoom.

Program
12.30 Välkomna
12.45 Årsmöte med val av styrelse, valberedning och revisorer
13.15 Bensträckare
13.20 Hur jämställt är transportsystemet? – preliminära resultat från analysrapport
14.00 Prisutdelning och föredrag Bästa studentuppsats
14.30 Avslutning

Priser som delas ut på årsmötet
På årsmötet kommer priset för Bästa studentuppsats inom jämställdhet, trafik och transport delas ut. Uppsatsen eller examensarbetet ska vara genomförd under 2021 eller 2022 och på minst kandidatnivå. Läs mer om priserna här: jamstalldtransport.se/jamstalldhetsstjarna

Medlemsavgiften för 2023
Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2023 så att du kan ta del av nätverkets verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per år. Betalning kan göras via Swish 123 668 8519 eller bankgiro 5449-7458. Ange namn och födelseår vid inbetalning.

För att vara röstberättigad på årsmötet måste din inbetalning vara oss tillhanda senast den 4 mars.

Anmälan till årsmötet
Anmäl dig till årsmötet via info@jamstalldtransport.se nedan senast den 4 mars.

Alla handlingar för årsmötet finns tillgängliga nedan senast två (2) veckor före årsmötet i enlighet med föreningens stadgar. Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet ska skriftligen fyra (4) veckor före årsmötet inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Varmt välkommen!
/ Styrelsen, Nätverket Jämställdhet i transportsektorn

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.