May 5, 2023

Konstprojekt i gångtunnel inom Stenas hyresbestånd på Tempelriddarorden i Bredäng, Skärholmen.

”Vad händer här? Vad fint med färg! Nu kommer man viljavälja denna väg mer! Det var några av de kommentarer vi fick från förbigåendenär vi under ett antal helger i maj påbörjade konstverket "Floden" ien gångtunnel i Bredäng.


Konstprojektet är en del av konstfestivalen Wallstreet Stockholm som StenaFastigheter gick in som huvudpartner till. Festivalen är en rörelse och enkonstutställning i vårt gemensamma stadsrum i Stockholm. Totalt skapades 222 stolika konstprojekt runt om i hela Storstockholm.


Vi ville med konst öppna detta offentliga rum och göra gångtunneln till entryggare, trivsammare plats - en väg man gärna tar och inte som innan, en vägman undviker.  För oss var det även viktigt att kunna engageralokalsamhället i konstverket och därför valde vi att engagera kvinnor medanknytning till Bredäng som bjöds in till workshops för att påbörjaskaparprocessen och sedan vara med och förverkliga det.

Allt leddes av konstnärenCecilia Ömalm som gav oss grundidén, höll ihop arbetet, tog oss genom processenoch skapade konstverket "Floden", som består av både färgsättning ochljussättning. Det blev en flod man gärna följer!”

Tid: 5 maj 11.30-13.00

Plats: Zoom

Föreläsare: Konstnären: Cecilia Ömalm, Projektledare Stena Fastigheter: Caroline Pettersson

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.