May 20, 2022

Ses vi på Transportforum i juni?

Den 16-17 juni 2022 är det dags för Transportforum, en av de stora transportkonferenserna i Sverige. Nätverket kommer såklart att finnas på plats. Vi ses väl där?

Välkommen till monter 5! Som vanligt kommer nätverket att finnas på plats med monter på Transportforum. Vi ser den som en träffpunkt för jämställdhetsintresserade och som en kanal att sprida vårt jämställdhetsbudskap till hela transportsektorn. Ansvariga för montern är Sara Eriksson, Per Wisenborn och Olivia Dahlholm.

Lyssna på spännande föredrag om jämställdhet! I årets program finns egentligen bara en presentation som har jämställdhet i titeln. Vi tror dock att det ”gömmer sig” en massa jämställdhet i programmet och har gjort ett försök att lyfta några exempel på sessioner och föredrag som vi tror på. Observera att listan inte är fullständig. Hör gärna av dig om du saknar något föredrag. Vi kommer att tipsa om dessa föredrag i nätverkets monter. Saknar du jämställdhetsperspektivet i de seminarier du deltar på kan det ju finnas anledning att fråga efter det!

Torsdagen 16 juni, 13.00-14.30
11.1 Gång i centrum (moderator: Charlotta Johansson)

 • Göteborgs Stads gångnät- en metodbeskrivning för hur ett kommunövergripande gångnät med en hierarkisk struktur kan identifieras.(Natalia Kuska)
 • Sommargågator – erfarenheter och lärdomar från mer än 5 års arbete (Nima Karimzadeh; Charlotta Löfstedt)
 • Shared Space: Utifrån olika åldersgruppers perspektiv (Henriette Warner)
 • Väjningsbeteende vid övergångsställe och gångpassage – en observationsstudie (David Lindelöw)
 • Trafikbuller – ett högljutt hot mot folkhälsan (Dan Andersson)

Torsdagen 16 juni, 15.00-16.30
4.2 Hållbar tillgänglighet (moderator: Pia Sundbergh)

 • Hållbar tillgänglighet: hinder och möjligheter för transporteffektivitet i stad och på landsbygd (Jamil Khan)
 • Tillgänglighetsverktyg för att förstå och skapa hållbar tillgänglighet i staden (Nina Galligani Vardheim)
 • Defining and implementing a basic level of accessibility: Where are we going? (Jean Ryan)
 • Transportsystemets bidrag till medborgarnas tillgänglighet till olika målpunkter (Florian Stamm)

Fredag 17 jun, 08.30-10.00
Workshop: Vad krävs för en långsiktigt hållbar transportplanering? En workshop baserad på forskning om tröga nationella strukturer och möjliga vägar framåt (moderatorer: Karolina Isaksson; Linnea Eriksson; Jacob Witzell)

Fredag 17 jun, 08.30-10.00
4.3 Regional planering (moderator: Magnus Jacobsson)

 • Hållbarhetsbedömning av regional transportinfrastrukturplan – ger det en mer hållbar plan? Erfarenheter från Västra Götaland (Sara Eriksson; Aako Raoofi)
 • Territoriell konsekvensbedömning av stora infrastrukturinvesteringar längs transportkorridorer (Thomas Ney)
 • Ny järnväg mellan Göteborg & Borås – att välja lokalisering utifrån hållbarhet (Cecilia Lunder)
 • Hantering av megatrender i infrastrukturplaneringen – exempel RTI-plan för Skåne (Emeli Adell)
 • Mer hållbarhet i de regionala transportplanerna? (Lovisa Indebetou)

Fredag 17 jun, 10.30-12.00
11.4 Cykling utanför tätorten (Henric Storswedh)

 • Cykling på landsväg – en kunskapsöversikt (Katja Kircher)
 • Cykling på landsbygd – potential och utmaningar (David Edman)
 • Cykelbarhetsklassificering av Sveriges hela gatu- och vägnät (Jonas Hedlund)
 • Bygdevägars möjligheter – Fallstudie Västra Götalandsregionen (Joakim Bjerhem)
 • Modell för regional cykelplanering med hänsyn till folkhälsa och social hållbarhet (Christian Dymén)

Fredag 17 jun, 13.00-14.30
4.9 Hållbar transportplanering (Lena Smifeldt Rosqvist)

 • Åtgärdsplanering för klimatomställningen: Åtgärdsbehov och finansieringsmöjligheter i transportinfrastrukturen för att nå klimatmålen (Anders Åhlén)
 • Hållbar väg till Klimatmålet (Håkan Johansson)
 • Större genomslag för fyrstegsprincipen i transportplaneringen (Emma Lund)
 • Jämställdhetsintegrering i ÅVS-processen på Trafikverket (Ellen Lycke)
 • Mer hållbarhet i de regionala transportplanerna? (Lovisa Indebetou)
 • Varför Trafikverket inte riktigt fixar sociala frågeställningar (Karin Winter)

Fullständigt program för Transportforum 2022 finns här:
https://program.appinconf.com/program/transportforum-2022/.

Mingla i vårt mingel där vi firar att nätverket fyller 20 år! Besök gärna vårt mingel före kvällsbuffén. Medlemmar och alla andra intresserade är välkomna att mingla och prata om jämställda transporter. Vi bjuder på något festligt att dricka och snacks.

 • Vad? Jämställdhetsmingel – nätverket fyller 20 år
 • När? Torsdagen den 16 juni kl. 17.30-18.30
 • Var? Konsert & kongress i Linköping, lokal: Nedre bistron
 • Hur? Ingen anmälan behövs. Kom som du är!

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.