June 7, 2023

Vikten att involvera barn och unga i samhällsplaneringen

Enligt regeringsformen ska det allmänna verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt ska tas tillvara.  Alla barns rätt till delaktighet och inflytande i samhällsbyggnadsprocessen är viktigt för att uppnå jämlika livsmiljöer och en jämlik hälsa, oavsett var i landet någon bor.

Barn och unga är experter på sin egen miljö och med rätt stöd kan de på olika sätt förmedla sina erfarenheter, behov, idéer och perspektiv. För att förstå barnets bästa i den fysiska miljön, är det särskilt viktigt att tillsammans med barn och unga utforska behov, rörelsemönster och hur de använder olika platser. 

Samhällsbyggnadsprocessen sträcker sig över lång tid och innefattar många skeden och olika planeringsnivåer. Det är lämpligt att analysera var i processen och i vilket skede det är mest relevant att lyfta fram och ta vara på barns och ungas kunskap. Delaktighet och inflytande kan skapas i såväl enskilda projekt som när strategiska dokument tas fram.

Och just därför vill vi ha ett fokus på hur barn och unga, pojkar och flickor, reser och på vilket sätt kan de inkluderas i samhällsplaneringsprocesser.

 

 

Föreläsare:

Cecilia Fris, NTF väst – Ung mobilitet – en undersökning om ungas resvanor och färdbeteende.

Delaram Wall, BRIS – Expertgrupp barn, en metod för att involvera barn och unga i planeringsprocesser.

Välkommen att lyssna på presentationen digitalt och ta tillfället i akt och diskutera dina tankar inom ämnet.

Dag och tid: 7 juni 2023 kl 12:00 – 12:55. Mötet är digitalt.

För frågor om programmet kontakta gärna sara.nero@molndal.se, lovisa.borgstrom@vasttrafik.se eller aako.raoofi@vgregion.se

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.