September 13, 2021

Webbseminarium 1 oktober: Frågor om jämställd transport

Att välja hållbara färdmedel innebär ofta en försämring gällande framkomlighet, bekvämlighet, trafiksäkerhet och trygghet. Detta eftersom bilen, och därmed ofta mannen, är prioriterad i infrastrukturen.

Ska vi nå en hållbar mobilitet måste vi rucka på prioriteringsordningen och skapa en infrastruktur som är såväl jämställd som jämlik.  

Vi vet även att kvinnor har ett mer hållbart resmönster än män, men tyvärr är detta sällan en parameter som inkluderas vid planering av ny infrastruktur och underhåll av befintlig.  

Lyssna till Marie Pellas, ordförande i Gröna Bilister & Matilda Antilla, stadsplanerare på AFRY med fokus på social hållbarhet som reflekterar över detta och bjuder in till diskussion.

Vi kommer att få en presentation baserad på frågor nätverkets styrelse fått av Fossilfritt Stockholm 2030:

  • Drabbas kvinnor mer än män av luftföroreningar?
  • När man satsar på gång och cykel finns det aspekter man bör tänka på i jämställdhetsfrågan?
  • När man som kommun vill främja fossilfria bilar finns det jämställdhetsaspekter att beakta där?
  • Kvinnor reser ju i högre grad kollektivt än män. Finns det jämställdhetsaspekter att beakta i satsningar på kollektivtrafiken?
  • Vad finns det för generella synpunkter när det gället fossilfria resor och transporter ur ett jämställdhetsperspektiv?
  • Är det ut jämställdhetsperspektiv bra om kvinnor kör mer bil?

Därefter blir det frågestund!

Dag och tid: Fredagen den 1 oktober kl 11.30-13.00. Mötet är digitalt och ingen lunch serveras.
Webbplattform: Du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk skickad till dig efter sista anmälningsdag
Anmälan: Senast 28 september via anmälningsformuläret nedan.
Frågor: Kontakta Fanny Larsson (fanny.a.larsson@stockholm.se) eller Karolina Pamp-Sandgren (Karolina.Pamp-Sandgren@afry.com)

Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.