October 15, 2021

Webbseminarium 10 november: Problematisering av regionförstoring ut ett jämställdhetsperspektiv

Innebär regionförstoring detsamma för kvinnor som för män? Finns några strukturella skillnader kring nyttjandet av större arbetsmarknadsregioner? Om det finns skillnader, hur ser de ut, vad innebär de och varför uppstår de?

Regionförstoring har under 2000-talet blivit ett vedertaget begrepp som ofta beskrivs som en förutsättning för utveckling och tillgång till arbete, studier, bostad, service etc. Regionförstoring beskrivs också som en möjliggörare. Men för vem?

Vi kommer att få en presentation i ämnet av Lena Grip, lektor i kulturgeografi vid Karlstads Universitet, därefter blir det diskussion och frågestund.
En populär lösning för en större arbetsmarknad i regionala strategidokument är regionförstoring. Konceptet innebär att den lokala arbetsmarknadens geografiska område utökas, med följd att människors möjligheter och skyldigheter att pendla över större avstånd ökar. Tanken bakom större arbetsmarknadsregioner är att uppnå regional tillväxt utan att människor ska behöva flytta, och ökad pendling blir ett sätt att lösa såväl rurala områdens matchningsproblem och behov av specialistkompetens på arbetsmarknaden, som behov av allmän sysselsättning. Förutom att vara ett analytiskt begrepp som beskriver hur lokala arbetsmarknader vuxit ytmässigt, är regionförstoring också ett begrepp som fångats upp av politiken och som kommit att förknippas med framåtskridande. Konceptet kommer i detta föredrag att problematiseras utifrån ett genusperspektiv med frågor om vem som tjänar på utvecklingen, vem som förväntas pendla, och vad detta skapar för utmaningar för familje- och privatliv.

Dag och tid: 10 november kl 11.30-13.00. Mötet är digitalt och ingen lunch serveras.

Webbplattform: du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk skickad till dig efter sista anmälningsdag.

Anmälan: senast 8 november via anmälningsformuläret nedan.

Frågor: kontakta Maria Coulianos. Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill så klart att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med

Mitt forskningsområde handlar om sociala och genusaspekter på samhällsplaneringsfrågor. Jag vill förstå hur (nationella) politiska riktlinjer sipprar ner till praktisk verksamhet, och hur detta tas emot och erfars av dem som berörs av åtgärderna. I detta ligger också att förstå hur man kan arbeta lokalt för socialt hållbar utveckling.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.