June 2, 2021

Webbseminarium 22 juni: Gör kvinnor och män synliga i statistiken

Hur viktig är statistiken som verktyg när vi planerar för ett jämställt samhälle och transportsektor? Kan vi se skillnader och likheter i jämställdhet beroende på hur vi presenterar statistik?

Könsuppdelad statistik visar på skillnader mellan kvinnors och mäns verklighet. Beroende på vad och hur man väljer att presentera och analysera kan man visa respektive dölja skillnader i jämställdhet som finns inom transportsektorn.

Hur kan vi utveckla statistik och använda den för att få bättre planeringsunderlag för en jämlik transportsektor? När är det relevant att belysa skillnader eller likheter?

Vi kommer att få två presentationer:

  • Vad visar vi med könsuppdelad statistik? Maria Larsson, samhällsanalytiker Västra Götalandsregionen, berättar om vad som visas respektive döljs beroende på hur man presenterar statistik och vikten av att använda könsuppdelad statistik.
  • Vad betyder könsuppdelad statistik för samhällsplanering? Emma Svärd, verksamhetschef – utveckling Jönköpings kommun, berättar om kommunens cykelprogram med fokus på jämställdhet och vad har statistiken haft för roll.

Därefter blir det frågestund!

Dag och tid: Tisdagen den 22 juni kl 11.30-13.00. Mötet är digitalt och ingen lunch serveras.
Webbplattform: Du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk skickad till dig efter sista anmälningsdag
Anmälan: Senast 18 juni via anmälningsformuläret nedan.
Frågor: Kontakta Aako Raoofi (aako.raoofi@vgregion.se) eller Lena Wigren (Lena.Wigren@goteborgsregionen.se)

Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill såklart gärna att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.