February 14, 2021

Webbseminarium 26 mars: Forskning inom socialt hållbar transportplanering

Nätverket Socialt hållbar transportplanering bjuder in till ett webbseminarium om forskning inom socialt hållbar transportplanering. Syftet med träffen är att synliggöra aktuell svensk forskning för praktiker som arbetar med att stärka det sociala perspektivet i transportplanering samt forskare inom fältet. Syftet är också att skapa en kontaktyta mellan forskning och praktik och synliggöra kunskapsbehov och möjliga forskningsprogram/utlysningar.

PROGRAM:
08.30 – 08.40 Inledning
08.40 – 11.00 Föredrag, inklusive pauser
11.00 – 11.40 Dialog om kunskapsbehov
11.40 – 11.50 Catharina Norberg (Energimyndigheten), Anna Wall (Vinnova), och Jon Loit (Formas) berättar om kommande program/utlysningar
11.50 – 12.00 Avslut

Föredragen fokuserar på resultat i publicerade eller snart publicerade verk och hålls på svenska. Följande forskare ger föredrag:
Jean Ryan. Post doc, Trafik och väg vid Lunds tekniska högskola. Om äldres tillgänglighet till vardagens aktiviteter beroende på tillgång till kollektivtrafik och bil.
Ellen Lagrell. Doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet. Om billösas rörlighet, med och utan bil, i olika vardagskontexter och livsfaser.
Thomas Wimark. Docent i kulturgeografi, Stockholms universitet. Om begränsningar och möjligheter i mobilitet hos nyanlända hbtq-personer.
Tanja Joelsson. Biträdande lektor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet. Om föräldrars roll och inverkan på barns mobilitet.
Isak Rubensson. Verksam inom Region Stockholm samt KTH. Om rättviseperspektiv inom kollektivtrafikplanering med fokus på taxesystem.
Karin Winter. Verksam inom Trafikverket och doktorand på KTH. Om diskurser inom transportplanering som bidrar till att förminska betydelsen av sociala skillnader.

INFORMATION OCH ANMÄLAN:
När: Fredagen den 26 mars, klockan 08.30-12.00.
Anmälan: Senast 22 mars. Anmäl dig här.
Frågor: Kontaktperson för seminariet är Lisa Ström, Göteborgsregionen (lisa.strom@goteborgsregionen.se). Frågor om anmälningar ställs till Åsa Hlongwa Nilsson (asa.nilsson@goteborgsregionen.se).

Webbseminariet arrangeras av våra vänner och samarbetspartners i Nätverket för Socialt hållbar transportplanering, som drivs av Göteborgsregionen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Urban Futures och Göteborgs universitet.

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.