November 10, 2021

Webbseminarium 7 december: Jämställdhetsintegreringen på Trafikverket

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

Som stöd i detta arbete genomförde Trivector våren 2021 en nulägesanalys av jämställdhetsintegreringen på Trafikverket och gav förslag till konkreta förbättringsåtgärder. Nulägesanalysen baserades dels på en genomgång av tidigare utredningar, dels på dokumentgranskning, samtal och intervjuer med ett antal tjänstepersoner på Trafikverket. I denna presentation delar vi med oss av resultaten från kartläggningen och diskuterar hinder och möjligheter för att tydligare integrera jämställdhet i olika delar av Trafikverkets arbete. På seminariet medverkar Emma Lund och Olivia Dahlholm från Trivector, samt Charlotta Palmlund och Rolf Lundgren från Trafikverket

Dag och tid: 7 december kl 11.30-13.00. Mötet är digitalt och ingen lunch serveras.

Webbplattform: du som anmäler dig kommer att få en Zoom-länk skickad till dig efter sista anmälningsdag.

Anmälan: senast 5 december via anmälningsformuläret nedan.

Frågor: kontakta Emma Lund (emma.lund@trivector.se) Webbseminariet är öppet för alla! Även för dig som ännu inte är medlem i nätverket. Vi vill så klart att du går med oss och det gör du via jamstalldtransport.se/ga-med

Anmäl dig genom att fylla i formuläret

Tack! Din anmälan har skickats!
Oj! Något gick fel när anmälan skulle skickas.